Firemné údaje

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. Skrátený názov: SIMS, a.s.
IČO: 31425836
DIČ: 2020380615
IČ DPH: SK2020380615
Registračný súd: Okresný súd Trenčín oddiel: Sa, vložka číslo: 10537/R

Kontaktné údaje

Pribinova 4, Bratislava 811 09
P.O.BOX 1, Nová Bošáca 913 08
Pon-Pia 7:30 - 15:30